zdjecie

-

miejscowość: Motycz, Motycz
cena: 130 000,00 zł

cena: 130 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2 600,00 PLN

Wysokość prowizji: do uzgodnienia w biurze
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 680,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 360,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 156,40 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 312,80 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 133 436,40 PLN Cena końcowa: 134 472,80 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.